“Hoa Kỳ là cộng sự của Ukraina và sẽ ủng hộ quốc gia này, không phụ thuộc vào kết quả bầu cử sắp tới”, – đại diện đặc biệt của bộ ngoại giao Hoa Kỳ về Ukraina Kurt Volker tuyên bố.

Ukraina là nạn nhân của cuộc xâm lược và sẽn không ai chấp nhận với điều này, ông Kurt tuyên bố tại Diễn đàn “Crimea, 5 năm kháng chiến”, PV báo Gordonua đưa tin.

“Trong một xã hội đương đại đang xảy ra các hiện tượng vài ngoại, bài trừ do thái, các phong trào dân túy, phân biệt chủng tộc – những cái mà không thúc đẩy các quốc gia tiến lên phiá trước. Chúng ta vì thế phải đau khổ và ở Châu Âu và cả ở Hoa Kỳ cũng nhìn thấy. Ukraina cũng cảm nhận được xu hướng này. Tuy nhiên, đây cũng là những thách thức đối với lãnh đạo Ukraina và nhân dân Ukraina”, – ông Volker nhấn mạnh.
Theo lời ông Volker, cần phải làm việc một cách nỗ lực để củng cố xã hội của mình.

“Hoa Kỳ ủng hộ Ukraina. Chúng tôi là cộng sự của các bạn trong cải cách. Các bạn tiền hành cải cách, áp dụng cải cách còn chúng tôi thì đứng bên cạnh các bạn, đã từng bên cạnh và cả hiện nay, cả trong thời gian bầu cử và sau bầu cử, không phụ thuộc vào kết quả bầu cử. Chúng tôi sẽ ủng hộ một Ukraina hòa bình, dân chủ, thịnh vượng và an toàn trong giới hạn được biên giới hoiwpj pháp của quốc gia, kể cả bán đảo Crimea”, – ông Volker nhấn mạnh.

Lưu ý rằng, bán đảo Crimea sau khi bị Nga chiếm đóng và thôn tính đã không được đại bộ phận các quốc gia trên thế giới thừa nhận và thế giới văn minh áp đặt các chế tài chống Nga, đòi Nga trả lại bán đảo này cho Ukraina. Phía Nga đã nhiều lần tuyên bố “vấn đề Crimea đã đóng lại”.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề