CTCP Xây dựng số 2 (Mã CK: VC2) thông báo, bà Đào Thị Nga (vợ ông Trần Đăng Lợi – Phó Giám đốc Công ty) đã đăng ký bán 10.000 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 6/10/2008 đến ngày 6/11/2008.

Hiện bà Đào Thị Nga đang nắm giữ 21.976 cổ phiếu. Nếu thực hiện giao dịch thành công bà Đào Thị Nga còn nắm giữ 11.976 cổ phiếu.

Được biết, từ 11/8/2008 đến 12/8/2008 VC2 đã mua xong 800 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nâng số cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 300.000 cổ phiếu. Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua là CTCP Chứng khoán Bảo Việt. Nguồn vốn để mua lại lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9/2008, cổ phiếu VC2 tăng 2.000 đồng 4,56%) ở mức 45.900 đồng/cp với 22.400 cổ phiếu được chuyển nhượng.

Võ Hiền