Một trong số
những người được phía chiến binh thả ra chính là người lái xe chở 7 quân nhân
Ukraina tới lãnh thổ do chiến binh kiểm soát và vì thế tất cả bị bắt giữ.

Cả lái xe chính là 8 người đi trên một chiếc xe tải chở thực phầm của OOS đã bị chiến binh bắt giữ mới đây mà chẳng cần một tiếng súng nào.

Maxim
Gorianov chính là người đã xúc tiến cho 7 quân nhân Ukraina sa vào bẫy của quân
khủng bố. Giờ Gorianov được ông Medvedchuk thỏa thuận thả ra.

Người vợ của một binh sĩ được thả ra Elena Dyvanova-Rozhkova kể lại. >>РБК-Украина.

“Tôi muốn tắt cả hiểu ra rằng, con người này là người lái xe và đã xúc tiến để xe chở quân nhân mà trong đó có chồng tôi Duvanov Kim đi tới lãnh thổ do chiến binh kiểm soát. Ông Medbedchuk đã thỏa thuận phóng thích những người như thế đấy”, – bà Duvanova viết !

Lưu
ý rằng, ngày 22 tháng 5 có 8 binh sĩ Ukraina đi trên chiếc xe chở thực phẩm đã “chệch
đường” vào lãnh thổ do chiến binh kiểm soát và tất cả đã bị chúng bắt giữ.

Ngày 27
tháng 6 ông Medvedchukđã tự mình thỏa thuận với các thủ lĩnh chiến binh giải
phóng ra 4 người. Họ đã được đưa tới Minsk trao trả cho ông Medvedchuk và đã trở
về Kyiv.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề