Chợ ”Cây số 7” là chợ lớn nhất châu Âu, nơi buôn bán nhiều hàng hóa từ Trung Quốc, và cũng là nơi tập trung nhiều công dân Trung Quốc.
Ban quản lý chợ được giao trách nhiệm lên một kế hoạch hành động đặc biệt riêng trong trường hợp xác định bệnh nhân bị Virus Corona và mua thiết bị bảo vệ cá nhân.
Toàn tỉnh Odessa đang áp dụng một loạt các biện pháp phòng chống Virus Corona:
-Tại các điểm kiểm soát qua lại áp dụng chế độ kiểm tra y tế 24/24 đối những người đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm.

  • Phê duyệt các cơ sở bệnh viện sẵn sàng cung cấp hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân. Phân bổ thêm tài chính cho việc mua thiết bị y tế, thuốc men và mặt nạ phòng độc.
    -Thành lập các đội phản ứng nhanh để chuyển bệnh nhân khám và phát hiện virus.
    -Chợ ”Cây số 7” bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt.
    Lê Thái Kỳ tổng hợp từ báo Ngày hôm nay
»Cùng chủ đề