Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko trình quốc hội dự luật về chấm dứt hiệu lực của hiệp định hữu nghị, hợp tác và cộng sự giữa Ukraina và Nga, còn có tên là Hiệp định lớn được ký kết năm 1997. >>Договора о дружбе

Trên trang website chính thức của quốc hội Ukraina nói rằng, tài liệu đã được tổng thống Poroshenko đăng ký xem xét theo trình tự cấp bách vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, mã số 0206.

Đồng thời cũng lưu ý rằng, dự luật về chấm dứt hiệp định về hữu nghị và hợp tác và cộng sự giữa Ukraina và LB Nga được xem như là một dự luật cần xem xét cấp bách.

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề