Ngày 10-10, tại Hà Nội, Tập đoàn Đóng tầu và Công nghiệp Việt Nam đã tái chỉ định Công ty TNHH KPMG (Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn tại Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho tập đoàn này.

Theo bản hợp đồng, Công ty Kiểm toán KPMG sẽ trở thành đơn vị kiểm toán độc lập đối với tất cả các bản báo cáo tài chính thường niên của Vinashin nhằm đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong toàn bộ quá trình hoạt động của tập đoàn này.

Tại lễ ký kết hợp đồng kiểm toán giữa 2 bên, ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin bày tỏ, mục tiêu của Tập đoàn là củng cố và thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tầu cùng với những ngành công nghiệp phụ trợ để ngày càng phát triển hoàn thiện trong các lĩnh vực mà Tập đoàn đang đặt trọng tâm. Trong các chiến lược để thực hiện mục tiêu này, Vinashin đã chọn hợp tác với KPMG nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư và kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Ông Bình cũng cho biết thêm, việc lần thứ 3 liên tiếp bổ nhiệm KPMG làm đơn vị kiểm toán khẳng định cam kết của Vinashin đối với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, Vinashin sẽ cùng với KPMG thực hiện quản trị rủi ro và quản lý tài chính doanh nghiệp.

ĐT