(DN.ODESA) – Tổng thống Viktor Yushchenko hy vọng rằng, viêc Quốc hội thông qua ngân sách cho năm 2009 vào ngày mai – tức thứ năm 25-12 – sẽ diễn ra tốt đẹp.

“Đây là một vấn đề khó khăn mà chúng ta đã đối mặt trong nhiều tháng qua”- tổng thống nói.

Yushchenko lưu ý rằng, đây là việc đáng nhẽ Quốc hội phải làm từ 15-9, khi chính phủ đã gửi cho Quốc hội một dự thảo luật ngân sách cốt lõi của đất nước.

Tổng thống cũng chỉ trích bộ trưởng Bộ Tài chính do ông này từ chối làm đại biểu Quốc hội. “ Do đó Quốc hội thường không nhận được những báo cáo cần thiết một cách nhanh nhất”- ông nói.

Cũng theo tổng thống, nếu Quốc hội không mở rộng thêm ngân sách –dự trù khoảng 2% GDP- thì sẽ rất khó để thực hiện những giải pháp, chính sách nhằm giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Ông so sánh đây giống như là một vấn đề sống còn với cả đất nước.

Tổng thống lưu ý rằng, năm 2008 ngân sách được duyệt khoảng 4%GDP-khi đó GDP không bị ảnh hưởng của khủng hoảng- những cũng không thực hiện được một số lĩnh vực liên quan đến việc thanh toán tiền lương, tiền cấp dưỡng và trợ cấp xã hội khác.

Đồng thời, Yushchenko chỉ trích sự tồn tại của các quy định trong ngân sách, cũng như các phương pháp cho sự ổn định của quỹ này. Ông gọi đó là những vấn đề vĩ mô của ngân sách.

Phamxuan
theo Kor