Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 15 (sửa đổi một số quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT) bao gồm danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.

Theo đó, Viettel là doanh nghiệp viễn thông duy nhất có vị trí thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất, gồm cả 3 mảng dịch vụ điện thoại, nhắn tin và truy nhập Internet.

Trước đó, thông tư số 18/2012/TT-BTTTT về “Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng” mà Bộ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013, thì ba nhà mạng gồm Viettel, VinaPhone và MobiFone đều thuộc các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường (có thị phần từ 30% trở lên).

Theo quy định hiện hành của Luật Cạnh tranh, doanh nghiệp được coi là thống lĩnh thị trường (gọi tắt là SMP) nếu có thị phần từ 30% trở lên hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. Một nhóm hai doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu tổng thị phần đạt từ 50% trở lên. Trước đây, Vinaphone và Mobiphone luôn cùng đồng hành và chịu sự quản lý của một đơn vị là VNPT nên được coi là một nhóm doanh nghiệp viễn thông SMP.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến thời điểm hiện tại, Viettel đang nắm giữ hơn 52% thị phần, trong khi đó, cả VinaPhone và MobiFone (nay là hai doanh nghiệp độc lập, không chung chủ quản) đều đang có mức thị phần là 18% (dưới 30%). Vì vậy, Viettel đã trở thành doanh nghiệp SMP duy nhất trên thị trường viễn thông di động.

Theo đó, Viettel sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, theo quy định quản lý doanh nghiệp SMP. Cụ thể: trước khi ban hành một mức giá cước mới, Viettel sẽ phải đăng ký với cơ quan quản lý trên cơ sở không được bán dưới giá thành, và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý mới được triển khai. Biện pháp này nhằm hạn chế việc thao túng thị trường cũng như lợi dụng vị thế của doanh nghiệp lớn để ngăn chặn các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường.

Các doanh nghiệp không nằm trong nhóm SMP sẽ chỉ thông báo với Cục Viễn thông khi điều chỉnh giá cước và thực hiện khuyến mãi giảm giá đối với dịch vụ thông tin di động, cũng như không bị cấm ban hành giá cước thấp hơn giá thành.

Doanh Nhân Sài Gòn