Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã CK: VSC) thông báo, cổ đông ngoại Vietnam holding Limited đã mua 135.000 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 29/08/2008 đến 18/09/2008.

Số lượng cổ phiếu Vietnam holding Limited nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 500.050 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,20 %), như vậy sau khi thực hiện giao dịch, hiện Vietnam holding Limited đang nắm giữ 635.050 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 6,60 %).

Kế hoạch năm 2008, VSC đề ra một số chỉ tiêu chính như doanh thu 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 81 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến) là 70 tỷ đồng, cổ tức năm 2008 tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9/2008, cổ phiếu VSC đóng cửa ở mức 77.000 đồng/cổ phiếu, tăng 3.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng 4,76%) với 75.820 cổ phiếu được giao dịch.

Văn Đàm