Việt Nam và Trung Quốc sẽ xem xét hợp tác khai thác tiềm năng du lịch Thác Bản Giốc và ký Thoả thuận cấp Chính phủ về vấn đề này; thảo luận và ký một thoả thuận cấp chính phủ về việc thiết lập khu vực tự do đi lại cho tàu thuyền của cư dân biên giới tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Chúng tôi giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.