Lào sẽ dành cho Việt Nam thêm 87 dòng thuế được hưởng thuế suất 0% gồm các nhóm hàng nguyên liệu thực vật, quả đã chế biến, thuốc lá, hàng may mặc, xe máy, đồ nội thất.