Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) vừa ký bản ghi nhớ thành lập Công ty Liên doanh và Hợp đồng Liên doanh khai thác và nâng cấp dầu nặng tại Lô Junin 2 thuộc vành đai dầu nặng Orinoco trên lãnh thổ Venezuela.

Theo đó, dự án khai thác dầu tại Lô Junin 2, sau khi được triển khai sẽ cho phép liên doanh khai thác tới 200 nghìn thùng dầu/ngày, tương đưong 10 triệu tấn dầu/năm. Dầu thô nặng sẽ được liên doanh xử lý nâng cấp thành dầu nhẹ thương phẩm tại nhà máy nâng cấp dầu do công ty liên doanh xây dựng.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký hợp đồng mua bán dầu FO giữa Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Dấu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA).

Theo PVN, việc thực hiện hợp đồng khai thác và nâng cấp dầu thô tại Lô Junin 2 và Hợp đồng mua bán dầu FO đã ký tại Venezuela có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam cả ở trong nước và nước ngoài nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí, gia tăng nguồn cung các sản phẩm dầu khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phước Hà
theo VNN