Bản ghi nhớ hợp tác về ngành kế hoạch và đầu tư giữa Việt Nam-Campuchia năm 2009 đã được ký tại cuộc hội đàm giữa đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ trưởng Võ Hồng Phúc làm trưởng đoàn và đoàn Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia do Bộ trưởng Chhay Than làm trưởng đoàn.

Theo Bản ghi nhớ, hai bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và điều hành kế hoạch để làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ hai nước. Năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ mời các quan chức của Bộ Kế hoạch Campuchia sang Việt Nam giao lưu tại một tỉnh giáp biên giới hai nước.

Hai bên sẽ phối hợp trao đổi và học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành kế hoạch của hai nước; tăng cường năng lực cán bộ thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và tham quan khảo sát giữa hai Bộ. Phía Việt Nam sẽ giúp đào tạo cán bộ kế hoạch của Campuchia sang học tập và trao đổi thực tế tại Việt Nam thông qua chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Hai bên cũng sẽ hợp tác trao đổi các ấn phẩm, thông tin, tư liệu nghiệp vụ và các văn bản ban hành về nghiệp vụ kế hoạch.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong hợp tác giữa hai nước, lĩnh vực giáo dục và đào tạo được ưu tiên hàng đầu và đã được cả hai nước Việt Nam và Campuchia đặc biệt quan tâm.

Năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia 90 tỷ đồng, trong đó có 73 tỷ đồng dành cho đào tạo và 17 tỷ đồng dành cho các dự án tại Campuchia.

Ngoài số suất học bổng đã được thỏa thuận tại kỳ họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ lần thứ 9, Việt Nam còn cấp bổ sung thêm cho các ngành giáo dục, văn hoá, thể thao và thanh tra, nâng số học sinh Campuchia được cấp học bổng năm 2008 lên gần 1.860 người.

Quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước cũng tăng lên. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2008 đạt 1,7 tỷ USD, tăng 42% so với năm 2007. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia ngày càng được quan tâm và đã có 39 dự án của Việt Nam được Chính phủ Campuchia cấp giấy phép, với số vốn thực hiện hơn 211 triệu USD./.

Hải Yến
theo TTXVN