Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa tuyên bố thành công trong Dự án thăm dò thẩm lượng, khai thác dầu khí tại Algeria.

Hai bên vừa ký thoả thuận thành lập Công ty Điều hành để phát triển khai thác mỏ Bir Seba tại Algeria. Đồng thời cũng thành lập xong Công ty Điều hành chung với các đối tác tham gia dự án.

Trong đó Tổng Công Ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng hai đối tác là Công ty PTTEP Algeria Ltd và Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) sẽ phát triển khai thác mỏ Bir Seba thuộc Hợp đồng dầu khí Lô 433a & 416b, khu vực Touggourt, sa mạc Sahara, Algeria (gọi tắt là BIR SEBA Groupement/JOC).

Theo thỏa thuận được ký kết, PVEP sẽ nắm giữ 40% cổ phần và lần đầu tiên trực tiếp điều hành một dự án thăm dò khai thác dầu khí tại nước ngoài; PTTEP Algeria Ltd nắm giữ 35% và SONATRACH là 25%.

Công ty điều hành chung BIR SEBA có tư cách pháp nhân theo luật pháp Algeria và sẽ là nhà điều hành thay mặt các bên tham gia, triển khai hoạt động phát triển và khai thác dầu khí tại mỏ BIR SEBA và các mỏ khác thuộc lô hợp đồng.

Trong giai đoạn thăm dò và thẩm lượng từ 30/6/2003 đến 29/6/2008, PVEP và các đối tác đã hoàn thành giai đoạn thăm dò thẩm lượng I và II, với phát hiện quan trọng nhất là mỏ BIR SEBA, với trữ lượng tại chỗ 687 triệu thùng và trữ lượng thu hồi 180 triệu thùng dầu.

Cũng theo kế hoạch phát triển khai, khai thác mỏ đã được phê duyệt, mỏ sẽ được đưa vào khai thác trong quý IV/2011 với sản lượng 1 triệu tấn dầu/năm, sau 3 năm sẽ tăng lên 1,8 triệu tấn/năm.

Hải Yến
theo Doanh nghiệp 24giờ