Lạm phát ở Ucraina trong tháng 5 giảm xuống còn 0,5%. Điều này đã được thông báo bởi Viện thống kê quốc gia vào ngày hôm qua thứ 7 mùng 6 tháng 6.

Như mọi người đều biết, con số này là giá trị thấp nhất trong năm nay.

Theo số liệu, tổng cộng từ đầu năm chỉ số lạm phát của Ucraina là 7,4%.

Ngoài ra, tại Ucraina sự giảm giá sản xuất của các sản phẩm công nghiệp trong tháng 5 là 0,7%. Theo Viện thống kê quốc gia, sự tăng giá kể từ đầu năm đến nay tại Ucraina đạt 2,8%.

Viện cũng thông báo rằng trong tháng 5 năm ngoái, giá tiêu dùng tại Ucraina tăng 1,3%, và từ tháng 1 đến tháng 5 tốc độ tăng giá tiêu dùng tổng cộng đạt 14,6%.

Theo số liệu của Viện thống kê, trong tháng 5 tỉ lệ giảm phát giá sản xuất là 0,7%, trong khi tháng 4 tỷ lệ lạm phát là 0,4%. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, giá sản xuất tăng 2,8%.

Nhớ lại rằng, tại Ucraina sự tăng chỉ số giá các sản phẩm công nghiệp trong tháng 4 so với tháng 3 là 0,4%, còn so với cùng kỳ năm 2008 tăng 6,3%.

Trước đó như đã thông báo, trong năm 2009 chính sách của chính quyền Ucraina sẽ nhằm giảm lạm phát xuống mức 16% từ 22,3% trong năm 2008, – Giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề kinh tế của Ngân hàng Quốc gia Ucraina – ông Igor Shumilo cho biết.

Nhớ lại rằng, sự tăng giá tiêu dùng trong tháng 4 đã giảm xuống 0,9% từ 1,4% trong tháng 3. Vì vậy, tổng cộng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2009 lạm phát của Ucraina là 6,9%, trong khi dự kiến là 8,6%.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề