Theo chỉ thị của dự thẩm viên Viện công tố về vụ đầu độc ông Yushenko bà Galina Klimovich điện thoại di động của thủ tướng Timosenko và trưởng Ban thư ký tổng thống Vera Ulianchenko đã bị nghe trộm.

Uỷ ban điều tra lâm thời quốc hội đã cho biết hôm thứ sáu.

“Trong số các nhân vật mà nhóm dự thẩm của bà Klimovich tiến hành kiểm soát liên lạc di động có bà Yulia Timosenko, ông Roman Zvarych, bà Vera Ulianchenko, ông Anatoly Skribliak, Alechsandr Edin, Sergay Momot”, – thông báo nêu rõ.

“Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ từ chối cung cấp thông tin nếu không có quyết định của toà án bà Klimovich doạ sẽ quy trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo công ty vì đã cản trở quá trình điều tra”, – thông báo cho biết thêm.

Theo trưởng uỷ ban điều tra ông Vladimir Sivkovich tuyên bố, các dự thẩm viên Viện công tố không chỉ “nghe” bất hợp pháp các công dân bình thường và đại biểu quốc hội, mà còn theo dõi họ một cách bấtt hợp pháp.

Trước đó có thông tin, dưới sự lãnh đạo của bà Klimovich không thông qua toà án đã thực hiện kiểm soát liên lạc điện thoại di động của gần 18 nghìn thuê bao di động.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina