Văn phòng Chính phủ rút gọn danh mục các thủ tục cần thiết để nhận được giấy phép cho hoạt động kinh doanh. Điều này đã được chủ tịch Uỷ ban điều chỉnh chính sách và kinh tế – bà Alexandera Kuzhel công bố tại hội nghị báo chí ngày hôm nay thứ 7 ngày 23 tháng 5.

Theo bà, quyết định phù hợp với điều đó đã được đưa ra tại cuộc họp chính phủ vào ngày 21 tháng 5.

Theo quyết định này Văn phòng Chính phủ đã giảm số lượng các loại giấy tờ cho 31 loại hình hoạt động kinh doanh từ 125 xuống còn 90, đối với 17 loại hình hoạt động – từ 91 xuống còn 77, 14 loại hình hoạt động – số lượng giấy tờ giảm từ 43 xuống còn 18.

Ngoài ra, bà Kuzhel thông báo rằng Chính phủ đã hủy bỏ sự cần thiết phải tiến hành các thủ tục thẩm định hải quan về việc tiết kiệm năng lượng của các thiết bị năng lượng, công nghệ và vật liệu được mua.

Thêm vào đó, Văn phòng Chính phủ cũng quy định rằng việc kiểm soát tác động tới sinh thái của các phương tiện giao thông và hàng hóa tại các điểm kiểm tra chỉ có thể được thực hiện bởi các thanh tra chính phủ về bảo vệ môi trường. Việc tiến hành hình thức kiểm tra này bởi các cơ quan khác đều bị cấm.

Như vậy chi phí cho việc kiểm tra môi trường, trong đó có cả kiểm tra phóng xạ, được tính vào mức thuế duy nhất tại các trạm kiểm soát biên giới, theo tin từ tờ Ukrainskyi Novini.

Nhớ rằng, trước đó Văn phòng Chính phủ đã dự định giao cho Ủy ban Nhà nước về điều chỉnh chính sách và kinh tế đảm bảo tiến hành trước tháng 8 việc giới thiệu đăng ký kinh doanh điện tử.

NNC
theo Mid