Chính phủ đang xem xét khả năng can thiệp tài chính vào 2 ngân hàng Ukrprombank và NadraBank. Nhưng quyết định này sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán giữa chính phủ và những chủ nợ chính của 2 ngân hàng này. Đây là lời phát biểu của thủ tướng Yulia Tymoshenko trong một buổi họp báo tại Kiev vào ngày hôm nay.

“Chính phủ đã sẵn sàng cho việc hỗ trợ tài chính, nhưng việc cần thiết hiện nay lại là thương lượng với các chủ nợ nhằm cơ cấu lại nguồn vốn cũng như cách quản lý những ngân hàng này sau khi được chính phủ hỗ trợ vốn,” – bà thủ tướng nói.

Yulia Tymoshenko cho biết, đây là 2 ngân hàng với 100% vốn là thuộc tư nhân, và hiện nay nhà nước không có liên quan hay ràng buộc gì với họ.

Theo những báo cáo trước đó, Ukrprombank và Nadrabank từ lâu đã được quản lý tạm thời bởi Ngân hàng quốc gia(NBU) và được các chủ nợ cho hoãn thanh toán.

Yulia Tymoshenko cũng thông báo, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định hỗ trợ tài chính cho 3 trong số 5 ngân hàng đầu tiên nhận được quyết định này, đó là: Ukrgasbank, Rodovid Bank và Kiev Bank, với tổng số vốn đầu từ là 9,572 tỷ UAH.

Ngân sách nhà nước cũng dành cho việc hỗ trợ hệ thống ngân hàng khoản tiền khoảng 44 tỷ UAH thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ, những trái phiếu này có thể mua thông qua NBU. Trước đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF) cũng cho phép dùng tối đa khoảng 5% GDP tương đương 50 tỷ UAH để chính phủ thực hiện chương trình này.

Phamxuan
theo Pop

»Cùng chủ đề