Đây là làn thứ 2 anh chị em khu vực Hòa Bình 2 tại thành phố Kharcov- Ukraina tổ chức giã ngoại hè nhằm giao lưu đoàn kết, gắn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ giao lưu, gặp gỡ, họ nói lên những tâm tư nguyện vọng, những lời ca tiếng hát, họ cùng lắm chặt tay nhau cùng nhau thi đua xây dựng cộng đồng hướng về tổ quốc thân yêu: Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự:


»Cùng chủ đề