Sau khi xem xét khiếu lại việc giải tán quốc hội của tổng thống Ukraina ZeLensky, ngày 20-6-2019, tòa án hiến pháp Ukraina đã nhóm hóp và quyết định ủng hộ quyết định của tổng thống ZeLensky, quyết định khẳng định tổng thống Ukraina đã giải tán quốc hội theo đúng hiến pháp Ukraina, Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu bình luận của Tổng biên tập và trích đoạn dịch thuật trên truyền thông của nhà nước Ukraina gửi tới bạn đọc:

»Cùng chủ đề