[Video] Vụ Người Việt Nam lừa đảo trên truyền hình địa phương Odessa, đã được dịch sang tiếng Việt theo yêu cầu của độc giả

Vừa qua Báo Người Việt Ukraina đã có bài viết “Giật mình vời với những trò thác loạn của một số TN người … Đọc tiếp [Video] Vụ Người Việt Nam lừa đảo trên truyền hình địa phương Odessa, đã được dịch sang tiếng Việt theo yêu cầu của độc giả