Tin vui, vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã có đường sống, uỷ ban tư pháp quốc hội đang báo cáo uỷ ban thường vụ quốc hội và các cơ quan chức năng, gia đình và luật sư của Hồ Duy Hải đã viết đơn đưa ra nhiều bằng chứng xác thực chúng minh sự oan sai của Hồ Duy Hải…


https://youtu.be/UGWpVNcnHk8

Xem thêm https://youtu.be/UGWpVNcnHk8

»Cùng chủ đề