Bài thơ “Anh sẽ chẳng về” của nhà thơ cộng đồng DoãnThanh Tùng đã được VTV4 giới thiệu như một hành động phòng chống Covid của bà con kiều bào Ukraina, bà thơ đã nói lên tâm trạng của kiều bào VN tại Ukraina thời phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc


»Cùng chủ đề