VTV4 đưa tin về thành công của buổi gặp mặt tại thủ đô Hà Nội của những người cách đấy 30 năm họ đặt chân đến Odessa học tập, lao động và công tác:

Tin từ VTV4

»Cùng chủ đề