Video Việt Nam tham gia Hội chợ truyền thống Sorochinsky Yarma…Video Việt Nam tham gia Hội chợ truyền thống Sorochinsky Yarmarok của Ukraina

Posted by Người Việt Ukraina on Friday, August 21, 2015

Video của Nguyễn Thành Lâm

»Cùng chủ đề