Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid 19 lần này như vẽ thêm bức tranh chói lọi của ngày thống nhất non sông 30-4, sự kiện này được cả thế giới và cả WHO đều phục nể, nó còn như một cái tát mạnh vào những kẻ chống phá nhà nướcViệt Nam XHCN, mà họ đang mang danh Hải Ngoại đang ngày đêm ra sức chống phá. Mời quí vị và các bạn xem nội dung trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=OdAqmMio_2I
»Cùng chủ đề