Việt Nam tiếp tục chiến thắng Covid19 vòng hai, lại tô thêm một mốc son chói lọi cho đảng ta và nhân dân ta, đây cũng là cái tát mạnh vào các thế lực thù địch, luôn bịa đặt nói xấu, chia rẽ, bọn chúng không muốn Việt Nam ta thành công. Trong video còn có cả những bình luận về việc chế tạo vắc xin của Nga, Trung Quốc và Mỹ cũng như trên toàn thế giới, theo chúng tôi thì cuối năm 2020, đầu năm 2021 thế giới sẽ có vắc xin đưa vảo sử dụng, đại dịch covid trên toàn thế giới sẽ bị tiêu diệt từ đây:

https://youtu.be/y1hz1Nz6XD4
»Cùng chủ đề