Hội nghị Trung ương đã thống nhất nhân sự BCH, tại sao bác Nguyễn Phú Trọng lại làm chủ tịch nước, ông Trần Quốc Vượng làm tổng bí thư, trong video sẽ giới thiệu bộ tứ mà trung ương dự kiến, giới thiệu chân dung của 13 đời tổng bí thư đều là người miền bắc. Mời quí vị xem video.


»Cùng chủ đề