(DN.ODESA) – Những mưu toan đầu tiên đã không thành công. Các đại biểu vẫn chưa thể bầu ra chủ tịch quốc hội. Ứng viên được sắp đặt từ các đảng đều không đạt. Chỉ còn lại một ứng cử viên đăng ký chính thức là Vladimir Litvin – lãnh tụ khối Livina. Ngoài ra, còn có một số ứng cử viên có khả năng là Ivan Plyush, Vyacheslav Kirilenko, Alexander Lavrinovich và Adam Martynyuk. Các đại biểu quyết định không mạo hiểm bầu chọn và tạm hoãn đến thứ năm.

Phần lớn đại biểu đều không ưa Yasenuk . Nhưng trong quốc hội vẫn chưa đủ số phiếu để tìm người kế nhiệm chức vụ này. Danh sách các ứng viên đã có 5 họ tên. Tất cả các lực lượng chính trị đều muốn đại biểu của mình ngồi trên vị trí này.

Hôm nay tất cả các cơ hội đều hướng về Vladimir Litvin.Ông là ứng cử viên đăng ký duy nhất được quốc hội xem xét. Livin hứa sẽ hỗ trợ cho Đảng khu vực. Nhưng Yasenuk nghi ngờ rằng đó chỉ là cái cớ để thu hút phiếu bầu cần thiết.

Hầu hết các đại biểu quốc hội đều tập trung chuẩn bị dự luật chống khủng hoảng. Đảng dân tộc cho biết: phía sau hậu trường họ lại bàn luận về chiếc ghế chủ tịch tương lai.

Khối BYUT và Đảng khu vực đều không che giấu – hai ngày nữa sẽ xem xét ai sẽ ngồi lên chiếc ghế đó. Tuy nhiên, không có kế hoạch thương lượng giữa hai bên. Trong số các ứng viên có khả năng, cả hai đảng đều chỉ định Litvin, các lựa chọn khác vẫn đang giữ trong bí mật.

Theo Alexander Ephemov – đại biểu từ Đảng khu vực cho biết:

Chúng tôi đang xem xét một vài ứng cử viên, và các ứng cử viên có thể vận động thêm phiếu bầu từ những người xung quanh, tôi nghĩ rằng các ứng cử viên đều có cơ hội được chấp thuận trong nghị viện.

Hiện tại chiếc ghế chủ tịch vẫn đang để trống. Thực tế Đảng khu vực vẫn đang mong đợi quốc hội sẽ tán thành Phó Chủ tịch Alexander Lavrinovich nắm cương vị này.

NNC
theo Kores

»Cùng chủ đề