Nhân dịp kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít dức mùng 7-5 và 2 năm ngày thàng lập Hội CCB Việt Nam tại Ukraina. Ngày 11-5-2017, Hội CCB Ukraina và hội CCB Việt Nam tại Ukraina đã tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu hữu nghị lần thứ hai tại Ukraina. Báo người Việt Ukkraina giới thiệu chương trình truyền hình về sự kiện này:

Tin hình do hội CCB Việt Nam tại Ukraina cung cấp

»Cùng chủ đề