Bài phát biểu hay và ấn tượng nhất của tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng về công tác lựa chọn cán bộ trước đại hội 13 của Đảng. Tổng bí thư cho rằng: Ta chọn đúng người thì dân được nhờ, CM được nhờ, đất nước phát triển. Ta chọn sai người không biết sẽ ra sao? Tại sao trong chuyện kiều ông Nguyễn Du nói là: chữ tâm bằng ba chữ tài, có tài mà cậy chi tài, chữ tài đi với chữ tai một vần. Cái quan trọng là chất lượng, thà ít mà tốt, đừng bị đánh lừa về những động tác giả, dễ đề cao che dấu khuyến điểm, thích khoe thành tích. Đừng thấy đỏ tưởng chín, đừng thấy má bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong. Khen cho con mắt tinh đời, phải tinh tường. Anh Hùng đoán giữa trần ai mới là. BCH mạnh, Bộ chính trị mạnh, chủ chốt mạnh, không sợ gì hết, ND ủng hộ, dân họ tinh lắm, cần cái gì đi hỏi dân sẽ biết hết.

https://www.youtube.com/watch?v=a5sTi0H3suI
»Cùng chủ đề