Tốp ca của khối Kva: Nơi đảo xa là một tiết mục được đánh giá cao trong buổi lễ mùng 8-3, ban tổ chức cho rằng đây là một sự bứt phá của một đơn vị mà bà con ta sống giải rác, quan trọng hơn là KV đã biết chọn bài hát phù hợp với khả năng và chất dọng, từ bố cục biểu diễn đến đều tư luyện tập và đầu tư trang phục được chuẩn bị chu đáo. Doanh nghiệp Odessa xin giới thiệu bài hát này:

P/V báo DN Odessa

»Cùng chủ đề