Sau khi có kết quả sơ bộ có 5 đảng lọt vào quốc hội, đảng người hầu nhân dân của tổng thống zelensky dành chiến thắng, tổng thống đã xúc động phát biểu trước cử tri:

https://youtu.be/XPEGhCiicMo
»Cùng chủ đề