Tin vui, Tổng thống DoNaLTrump và các cộng sự dành chiến thắng pháp lý tại bang Pensivanhia, đây là bang chiến địa có 20 phiếu đại cử tri. Vậy chiến thắng pháp lý là chiến thắng những gì?(giải thích theo yêu cầu của khán giả).
Xem thêm https://youtu.be/sAoRIJNXuxY


»Cùng chủ đề