Qúy khán thính giả đã đặt câu hỏi và yêu cầu tôi trả lời như sau: Quan điểm ông đã đề nghị đến trung ương đảng đề nghị bác Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư ĐCSVN thêm một khoá nữa, đến giờ có gì thay đổi không, nhất là sau hội nghị trung ương 12?

Chỉ còn 7 tháng nữa là đến tháng 1-2021 Đại hội 13 của đảng diễn ra. Tình hình dịch bệnh Covid và bao giờ Việt Nam ta mở đường bay quốc tế? Tại sao bác Vũ Đức Đam có uy tín cao trong nhân dân lại không có trong dự kiến nhân sự tứ trụ của đảng?

Ông có thể nhận xét tóm tắt gì sau một năm tổng thống Ukraina Zelenskiy lên làm tổng thống? Những nội dung trả lời có trong video hôm nay gửi tới quí vị và các ban:

»Cùng chủ đề