Bộ chính trị khoá 12 tiếp tục giới thiệu Tổng bí thư chủ tịch nước là trường hợp đặc biệt vào nhân sự khoá 13 làm Tổng bí thư là phù hợp với mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân cả nước.

https://youtu.be/VoDhdoi9diw
»Cùng chủ đề