Bế mạc hội nghị 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đanh thép, tiếp tục chiến dịch đốt lò dành cho các quan chức tham ô, tham nhũng trong đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân…


»Cùng chủ đề