Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu Toàn văn lời phát biểu của ông Trương Văn Hùng tại xuân quê hương Hà Nam Ninh tại Odessa

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề