Báo Người Việt Ukraina xin chuyển tải và giới thiệu [Video] Toàn văn lời chúc mừng năm mới Kỷ Hợi của Tổng bí thư, chủ tịch nước XHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tới bạn đọc:

Theo báo nhân dân

»Cùng chủ đề
Tiếng vọng quê hương

03 Tháng Hai 2019