Sáng ngày mùng 5-10, trong buổi khsi mạc hội nghị trung ương lần thứ 13 của ban chấp hành trung ương đảng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc khai mạc, Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc.

https://youtu.be/h_ELBSfwEJQ
»Cùng chủ đề