Mấy tháng nay, hàng hóa ở các chợ Ukraina không có hàng hóa. Lý do là Hải quan xiết chặt, có ảnh hưởng lớn đến mô hình kinh tế chợ, chúng tôi xin giới thiệu Video phóng sự tới bạn đọc:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề