Tình hình dịch bệnh ở Làng Sen Odessa, bước đầu dịch bệnh đã được khoanh vùng và kiểm soát, tổng số ở Làng Sen có 2 người Việt Nam và 4 người tàu bị mắc bệnh đã được điều tri tại bệnh viện, toàn bộ 11 người F1 đã tiếp xúc trực tiếp với hai bệnh nhân, kể cả bố mẹ và người em của hai bệnh nhân, hôm nay đã có kết quả xét nghiệm là âm tính, người Trung Quốc đã xét nghiệm 26 người thì chỉ có hai người dương tính, nâng tổng cộng người tàu bị là 4 người, Việt Nam là 2. Làng Sen hiện nay không có ca bệnh nào còn ở trong Làng, đây là kết quả bước đầu, bà con vãn tiép tục cách ly sau 14 ngày sẽ xét nghiệm lại.


»Cùng chủ đề