Bài phát biểu của thủ tướng Đức Angela Markel tại cuộc hội về việc Đức là nhà vô địch trong chống Viruscorona, Đức đã khống chế tốt dịch bệnh, tỷ lệ tử vong thấp nhất trong liên minh châu Âu, đây là một thành công lớn, thủ tưởng cũng nhấn mạnh là không được chủ quan. Báo NV Ukraina xin giới thiệu lại bản thuyết minh từ một Việt kiều VN tại Đức đã dịch thuật:

https://www.youtube.com/watch?v=asXktFdk7FQ&t=6s
»Cùng chủ đề