Tình hình dịch bệnh viên hô hấp cấp đang lan truyền chóng mặt tại Trung Quốc, tại Việt Nam thứ trưởng bộ y tê đã xác nhận có hai trường hợp người Trung Quốc bị dương tính đang phải cách ly đặc biệt tại bệnh viện chợ Rẫy:


»Cùng chủ đề