Đọc thư của ban công tác cộng đồng đại sứ quán gửi cho bà con Hội ĐH Hà Nam Ninh tại chương trình xuân quê hương tại Odessa năm 2018

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề