Anh Nguyễn Văn H, có mặt ngay tại nơi có tiếng súng nổ, đây là hai tập đoàn lớn người Si Ri, họ chuyên kinh doanh hàng vải từ Trung Quốc về, đây là hai tập đoàn lớn, họ cạnh tranh nhau về giá cả và tranh nhau khách hàng, nên đã mâu thuẫn, Chúng tôi xin tường thuật qua đoan Video ngay tại hiện trường, quí vị và các bạn theo dõi:

https://www.youtube.com/watch?v=8d1YHoM-SAk
»Cùng chủ đề