Tại Kharcov, nơi chợ Barabasova nơi có nhiều bà con Người Việt Nam ta kinh doanh tại đây, đang có nhiều tranh cãi giữa các tiểu thương và công ty A VEK. Thị trưởng thành phố đã có buổi gặp gợ các tiểu thương và có quyết định nhằm bảo vệ quyền lợi của người kinh doanh cũng như thu ngân sách về cho thành phố. Báo Người Việt Ukraina xin chuyển ngữ thành tiếng việt và giới thiệu nội dung cuộc gặp gỡ này của thị trưởng với các tiểu thương tại chợ Barabasova:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

Nguồn: Nguồn: Tin tức Kharkiv (kharkiv Vesti)

»Cùng chủ đề