Thế giới đang cạnh tranh nhau quyết liệt để tạo ra vắc xin càng sớm càng tốt để cứu loài người khỏi Covid19, vậy bao giờ sẽ có vắc xin. Đó là những nội dung sẽ có trong video của chúng tôi.https://youtu.be/RrzH0nYibOw

https://youtu.be/1fGYKKOIK14
»Cùng chủ đề