Sáng nay 12-12-2020, Tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trưởng ban chủ trì hội nghị:

https://www.youtube.com/watch?v=-adHeh5uN-M&t=4s
»Cùng chủ đề