Thấy gì? Khi an ninh bộ công an hoàn thiện hồ sơ chuyển lên viện kiểm sát tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm.
Xem https://youtu.be/YC4culONn10

https://youtu.be/YC4culONn10
»Cùng chủ đề